“JOOP KORVER TOERNOOI”

Website

 

Verslag JKT 2012

“JOOP KORVER” BILJARTTOERNOOI.

 

        

Het jaarlijkse biljarttoernooi werd afgelopen donderdag weer gestart in een gezellig versierde zaal, dit vanwege de 10e editie,  waar ook nog 3 biljarts stonden opgesteld. Het was de tweelingzus van Joop, Ria, die de openingsstoot verrichtte.

De stoot lukte niet goed, maar de volgende keer beter...............

Na de eerste poulewedstrijden  kwam er al wat zicht op de wedstrijden. Sommige spelers hadden na 9 of 10 beurten hun partij al uit, maar er waren er ook die 29 beurten nodig hadden......

Maar ondanks dat ging het er toch plezierig  aan toe.

Zaterdag middag om 17.00 u.  waren er nog 16 spelers over die  volgens het knock-out systeem met elkaar de strijd op het groene laken aangingen.

Er bleven 8  kandidaten ( 7 mannen + 1 vrouw) over.

De strijd om de laatste 4  was ook heel spannend en uiteindelijk was het de enige nog vrouwelijke deelneemster die  alle mannen haar hielen liet zien. HENNY JAARSMA won de beker met de grote oren.

Dit is in deze 10 jaar nog niet gebeurd. Grote klasse!

 

De uitslag van het 10e joop korvertoernooi 2012 is:

1. KAMPIOEN: HENNY JAARSMA       5. Frans Schurer

2. Rens Dijkstra                           6. Michael Berkhout

3. Piet waag                               7. Jan Tragter

4. Sam Glas                               8. Sem Slijkerman 

 

( op de foto: Winnaar: Henny Jaarsma met de winnaar van 2011

en tevens hoofdsponsor van het JKT 2012, Jan Stammes)

Verder willen we alle spelers en supporters hartelijk bedanken voor de gezellige dagen en sportieve strijd op en om het biljart.  Ook de vele sponsors voor hun financiële bijdrage en vooral de hoofdsponsor (Jan Stammes) voor zijn sponsoring van de 3  biljarts!

Ook bedanken we de medewerkers van de `Oude Herberg`  voor de keurige verzorging van deze dagen, want ja, het was voor Teun en Rineke  de eerste keer dat ze dit meemaakten. Dus wat kan je verwachten.............

Maar het was geweldig!

 

Noteren in uw agenda.

Datum voor het toernooi  2013:  17, 18 en 19 januari

 

Het Bestuur.

(bron: rond de spoorhalte, Oudesluis)