“JOOP KORVER TOERNOOI”

Website

 

Reglement

 1. 1.Bij aankomst graag even melden bij de wedstrijdleiding.

 2. 2.De deelnemers dienen een kwartier voor aanvang van zijn/haar partij aanwezig te zijn. Zo niet, betekent dit een verloren partij.

 3. 3.Het is verboden tijdens het spel boven het biljart bier te drinken.

 4. 4.Na hun partij worden de spelers verzocht te tellen en te schrijven. Tenzij dit anders door de wedstrijdleiding wordt aangegeven.

 5. 5.Een ieder dient zich aan de normale regels van het biljartspel te houden. (K.N.B.B. regels).

 6. 6.Na zijn beurt laat men het krijtje liggen (tenzij een eigen krijtje) en neemt men plaats op de stoel bij de schrijver.

 7. 7.Bij elke partij is een arbiter aanwezig, die beslist in de partij.

 8. 8.Pikeren en masseren is voor eigen rekening toegestaan voor zover de capaciteiten aanwezig zijn.

 9. 9.Het is verboden tijdens het spel de tegenstander te beïnvloeden of te hinderen.

 10. 10.Men speelt maximaal 25 beurten, is de partij niet uit, dan wint diegene die het korts bij de eindmoyenne is.

 11. 11.Een ieder wordt geacht met het reglement bekend te zijn.

 12. 12.In gevallen waarin niet is voorzien, beslist de organisatie.

 13. 13.Alle partijen beginnen met een trekstoot om te bepalen wie er begint en wie de nabeurt heeft.

 14. 14.Tijdens de finaleronde is er geen na-beurt, uit is uit.

 15. 15.De organisatie is ten alle tijden bevoegd een biljartwedstrijd op een ander biljart te laten spelen dan vernoemd in het wedstrijdboekje.